پوستر فیلم  سلام

سلام

محصولهند
فیلم «سلام» داستان «اس.آی آراویند کاروناکاران» افسر پلیس متعهدی است که در زمان مرخصی خود، برای بررسی پرونده ترور یک شخصیت سیاسی فراخوانده می شود. او که از کمک به دستگیری یک مرد بی گناه امتناع می ورزد و برای اثبات بی گناهی خود در برابر نظام قرار می گیرد، تا کجا پیش خواهد رفت تا راز را کشف کند و حقیقت را آشکار سازد؟
Roshan Andrews
Dulquer Salmaan
BobbySanjay
Santhosh Narayanan
A. Sreekar Prasad