تنگه ابوقریب
بستن
پوستر فیلم  تنگه ابوقریب

تنگه ابوقریب

محصولایران
فیلم «تنگه ابوقریب» روایتی است از دفاع گردان «عمار یاسر لشکر ۲۷ محمد رسول‌ الله (ص)» در برابر لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی در روزهای پایانی جنگ،عراقی ها بايد از سد یک پايگاه كه شكل تنگه است عبور كنند كه با مقاومت شديد نيروهای ايرانی روبه رو ميشوند.
بهرام توکلی
سعید ملکان
بهرام توکلی
حامد ثابت
میثم مولایی