پوستر فیلم  استعاذه

استعاذه

محصولایران
فیلم «استعاذه» داستان زندگی پنج انسان است که در یک سفر رویایی در یک جزیره حبس می شوند. حال باید با وسوسه های شیطان مقابله و راهی برای نجات خود پیدا کنند.