پوستر فیلم  اسپایدرهد

اسپایدرهد

محصولآمریکا
فیلم «اسپایدرهد» داستان یک ندامتگاه پیشرفته به نام «اسپایدرهد» است که به محکومین این امکان را می دهد که برای آزمایشات پزشکی داوطلب شوند و بدین وسیله مدت محکومیت خود را کوتاه کنند. زمانی که یک زندانی به نام «جف» مورد آزمایش «داروی عشق» قرار می گیرد، هدف داروهای کنترل کننده احساسات را زیر سوال می برد و ماجراهایی را رقم می زند.
فیلم‌های پیشنهادی
Joseph Kosinski
Joseph Trapanese
Stephen Mirrione