پوستر فیلم  اتحاد قهرمانان

اتحاد قهرمانان

محصولچین
فیلم «اتحاد قهرمانان» درباره یک شرکت داروسازی فاسد است که می خواهد مواد مخدر «تریاک» را در سرار کشور چین توزیع کند، لیکن «وون فی هونگ» از این ماجرا خبر دار شده و تصمیم به مبارزه با این شرکت داروسازی می گیرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Zhenzhao Lin