پوستر فیلم  سوارکار

سوارکار

محصولآمریکا
فیلم «سوارکار» داستان «جکسون سیلوا» اسب سوار سالخورده ای است که پس از چندین دهه کار، سلامتی خود را از دست داده و توانایی او برای ادامه اشتیاق مادام العمرش زیر سوال رفته است. یک سوارکار تازه کار که ادعا می کند پسرش است، از راه می رسد و او را زیر بال خود می گیرد. حال او در صدد آخرین قهرمانی خود است.
فیلم‌های پیشنهادی
Clint Bentley
Parker Laramie