پوستر فیلم  روئیدن در باد

روئیدن در باد

محصولایران
فیلم «روئیدن در باد» به کارگردانی «رهبر قنبری» داستان نوجوانی چهارده ساله به نام «اصلان ناگزیر» است که امتحان‌ های پایان سال تحصیلی‌ اش را در مسیر کوچ ایل با تمام دشواری‌ هایش به انجام می رساند و در عین حال مجبور است بین دو گزینه درس خواندن و چوپانی گوسفندان، یکی را انتخاب کند. او در این مسیر با مشکلاتی مواجه می‌ شود.
رهبر قنبری
حسن امجدی مقدم
رهبر قنبری