پوستر فیلم  آقای هفت رنگ

آقای هفت رنگ

محصولایران
فیلم «آقای هفت رنگ» به کارگردانی «شهرام شاه حسینی» است. داستان از این قرار است که یکی بود، یکی دیگه هم بود. اونم یه آقای دزدی بود که می خواست از یک خانه ای دزدی کند ولی ای کاش این خانه را برای دزدی انتخاب نمی کرد.