چهارراه استانبول
بستن
پوستر فیلم  چهارراه استانبول

چهارراه استانبول

محصولایران
فیلم «چهارراه استانبول» داستان دو دوست به نام های«بهمن» و «احد» که ور شکسته شده‌ اند و همواره از بدهی های خود فرار می کنند. اما وقتی آتش سوزی در ساختمان پلاسکو اتفاق می افتد، آن ها فکری به ذهنشان می رسد.
فیلم‌های پیشنهادی
مصطفی کیایی
مصطفی کیایی
مصطفی کیایی