پوستر فیلم  هوارانگ

هوارانگ

در سریال «هوارانگ» بعد از فوت شاه، «جیسو» قدرت را در پادشاهی «سیلا» برعهده می گیرد. او با تشکیل گروهی به نام «هوارانگ» تلاش می کند تا پسرش را از دست قاتلین و کسانی که سعی دارند قدرت را از وی بگیرند، نجات دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Sung-Shik Yoon