پوستر فیلم  ویلی

ویلی

انیمیشن «ویلی» درباره یک ماشین مسابقه شاد و سریع است که پس از تصادفی که بهترین دوستش باعث آن شد، تنزل رتبه پیدا کرده و تبدیل به یک تاکسی شهری شده است. در یکی از روزهای عادی، اتفاقی برای او رخ داده که زندگیش را تغییر می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Carl Mendez