پوستر فیلم  1917

1917

فیلم «1917» داستان دو افسر جوان در طی جنگ جهانی اول را روایت می کند که ماموریتی مهم به آن ها سپرده می شود. آن ها باید پیامی را به قلب قلمرو دشمن برسانند تا از کشته شدن 1600 نفر که یکی از آن ها، برادر یکی از آن دو افسر است، جلوگیری کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Sam Mendes
Thomas Newman
Lee Smith