پوستر فیلم  زیر تیغ

زیر تیغ

محصولایران
سریال «زیر تیغ» داستان دو دوست صمیمی به نام های «محمود» و «جعفر» است.آن ها که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج فرزندانشان قرار دارند،اتفاقی غیر منتظره برایشان افتاده و با هم درگیر می شوند این اتفاق شروع ماجرایی تازه بین این دو خانواده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر