پوستر فیلم  پیرمردان غرغرو

پیرمردان غرغرو

محصولآمریکا
فیلم «پیرمردان غرغرو» داستان «جان» و «مکس»، دو پیرمرد پرحاشیه است که در همسایگی هم زندگی می‌ کنند و نزدیک به پنجاه سال است که با یک دیگر مشکل دارند، آن ها همیشه با هم دعوا دارند و مدام به یکدیگر توهین می‌ کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Donald Petrie
Mark Steven Johnson
Alan Silvestri
Bonnie Koehler