پوستر فیلم  قاتلین پیرزن

قاتلین پیرزن

محصولآمریکا
فیلم «قاتلین پیرزن» درباره خانم «ماروا منسن» زنی سالخورده و بسیار دین‌ دار است که قصد دارد یکی از اتاق‌ های خانه‌ اش را اجاره دهد. وی با شخصی که خود را پروفسور معرفی کرده آشنا می شود. که همین امر باعث شروع ماجرا است.
فیلم‌های پیشنهادی
Alexander Mackendrick
Michael BalconSeth Holt
Tristram Cary
Jack Harris