پوستر فیلم  تاریک ترین ساعت

تاریک ترین ساعت

فیلم «تاریک ترین ساعت» سرنوشت جنگ جهانی دوم را روایت می کند. با یورش نیروهای «هیتلر» به سراسر اروپا و نزدیک شدن به بریتانیا، «وینستون چرچیل» به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب می شود. با توجه به این که حزب او هر حرکت او را زیر سوال می برد، سرنوشت جنگ جهانی دوم به «چرچیل» بستگی دارد، او باید تصمیم بگیرد که آیا با «آدولف هیتلر» مذاکره کند یا با رژیم به ظاهر شکست ناپذیر نازی، مبارزه کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Joe Wright
Anthony McCarten
Dario Marianelli
Valerio Bonelli