پوستر فیلم  بوکسور مقوایی

بوکسور مقوایی

محصولآمریکا
فیلم سینمایی «بوکسور مقوایی» داستان زندگی مردی بی خانمان است که در یک محله فقیر نشین، زندگی می کند. وقتی سر و کله دو جوان ثروتمند به ماجرا باز می شود، او سعی می کند تا از دنیای خشن که آن دو نفر برای او ترتیب داده اند، هر چه زودتر فرار کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Knate Lee
Michael RoiffMike Witherill
Knate Lee
Jess Stroup
Jeff Seibenick