پوستر فیلم  مامور فاکس

مامور فاکس

محصولچین
انیمیشن «مامور فاکس» داستان یک جاسوس عالی، مخترع و کارشناس ارشد است که با یک هدف به شهر هویج می رسد. او تنها یک ماموریت دارد، نفوذ بین خرگوش ها و قرار دادن یک شی مرموز در میان آن ها. ولی ماموریت آن طور که انتظار می رفت پیش نمی رود.
فیلم‌های پیشنهادی
Ge Shuiying
Hu Xue PengJin HaoXia Bing
Xu Hong Wei
He Jiang Feng