پوستر فیلم  ستایش

ستایش فصل 3 قسمت 5

محصولایران
سریال «ستایش 3» «حشمت فردوس» که به دنبال بازیابی اعتبار از دست رفته‌اش است و به واسطه نوه‌اش «محمد» به «ستایش» نزدیک و در خانه او ساکن می‌شود و اتفاقات فیلم در همین راستا شکل می گیرد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر
سعید سلطانی
آرمان زرین کوب
سعید مطلبی
ستار اورکی