پوستر فیلم  سفرهای سعدی

سفرهای سعدی

محصولایران
انیمیشن سریالی «سفرهای سعدی»، حکایات سفرهای «سعدی» شاعر نامدار ایرانی در قالب ماجراجویی های خودش به عنوان قهرمان داستان است. «سعدی» در سفرهای خود با بازرگان، برده، غنی و غلام فقیر در ارتباط بوده و شیوه تربیتی او در برخورد با اجتماع و اقشار مختلف مردم نمایش داده می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر