پوستر فیلم  خواهری برای همه

خواهری برای همه

محصولایران
ششم مهر ماه 1401 «فرزانه پزشکی» در چهل سالگی و چند روز پس از بازگشت از سفر اربعین، از دنیای فانی پر کشید.این مستند روایتی است از منش و شخصیت او از زبان تعدادی از دوستان، همکاران و نزدیکانش که داستان زندگی این بانوی هنرمند را که «خواهری بود برای همه»، روایت می‌ کند.
مهدی دهقان
مهدی دهقان