پوستر فیلم  حاشیه اقیانوس آرام

حاشیه اقیانوس آرام

محصولآمریکا
فیلم «حاشیه اقیانوس آرام» درباره انسان هایی است که با پیدا شدن هیولاهایی غول پیکر به نام «کایجوها»، به وسیله ربات هایی به نام «ییگر» با آن ها به مبارزه می پردازند. این ربات ها از طریق ارتباط عصبی با دو انسان کنترل می شود.
فیلم‌های پیشنهادی