پوستر فیلم  اسکادران عشق

اسکادران عشق

محصولایران
فیلم «اسکادران عشق» داستان «فرید» فرزند یک خلبان هواپیمای کوچک سمپاش است که شغل پدرش را انتخاب می کند و می خواهد همراه او برای آفت زدایی در مقابل هجوم ملخ ها به یک منطقه در سیستان و بلوچستان برود.