پوستر فیلم  آسمان هشتم

آسمان هشتم

محصولایران
فیلم «آسمان هشتم» درباره یک خانواده باکویی است که برای زیارت به مشهد مقدس می‌ آیند اما در بدو ورود با مشکل مواجه می‌ شوند. «رحمت» دانشجوی سال آخر پزشکی با این خانواده آشنا شده و این آشنایی زمینه اتفاقات و حوادث جدیدی را به وجود می آورد.
حسن نجفی
جمال شورجه
حسن نجفی
ستار اورکی
حسن ایوبی