یدو
بستن
پوستر فیلم  یدو

یدو

محصولایران
فیلم «یدو» به کارگردانی «مهدی جعفری» روایت زندگی پسر بچه‌ ای در دوران جنگ تحمیلی است که زندگی با تمام حقیقت و تلخی‌ هایش خیره خیره او را می‌ پاید و به‌ سرعت به سمت بزرگ شدن سوقش می‌ دهد.