پوستر فیلم  بوسیدن روی ماه

بوسیدن روی ماه

محصولایران
فیلم سینمایی«بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان» می باشد. داستان درباره «احترام‌ السادات» و «فروغ خانم» است که در همسایگی یک دیگر زندگی می‌ کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.