پوستر فیلم  اردک اردک غاز

اردک اردک غاز

انیمیشن «اردک اردک غاز» داستان غازهایی است که بدلیل نزدیک شدن فصل سرما به مناطق گرم تر مهاجرت می‌ کنند ولی در بین آن ها پرنده‌ ای مغرور و خودخواه به نام پنگ وجود دارد که به دستور رئیس گروه باید جداگانه حرکت کند.
فیلم‌های پیشنهادی