پوستر فیلم  دو نفر و نصفی

دو نفر و نصفی

محصولایران
فیلم سینمایی «دو نفر و نصفی» درباره زن جوانی است که دختر ۱۱ ماهه‌ اش، پریسا را به پارک می‌ برد، اما کالسکه در سراشیبی پارک به حرکت درمی‌ آید و از پارک خارج می‌ شود. زن مسیری را به دنبال کالسکه می‌ دود اما در نهایت آن را گم می‌ کند. کالسکه مقابل خانه دو پسر عمو، به نام‌ های «خسرو» و «علی‌ رضا» متوقف می‌ شود. خسرو راننده است و علیرضا عکاس دوره‌ گرد و دلقک. پسر عموها سعی می‌ کنند پریسا را به دیگران بسپارند و از دست او خلاص شوند، اما کسی حاضر نمی‌ شود از او نگهداری کند.
یدالله صمدی
یدالله صمدی
یدالله صمدی
حسین زندباف