پوستر فیلم  حوالی پاییز

حوالی پاییز

محصولایران
سریال «حوالی پاییز» قسمتی از اتفاق تاریخی تلخ ایران را نمایش می دهد. داستان درباره عشق نامتعارف پسری ایرانی به دختری عرب است. این دو با هم ازدواج می کنند و در ادامه دو پسر این زوج راهی سفر حج می شوند و با رخ دادن حادثه منا در سال 94 سرنوشت این خانواده دستخوش تغییرات می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر