پوستر فیلم  حوض نقاشی

حوض نقاشی

محصولایران
فیلم «حوض نقاشی» ماجرای «مریم» و «رضا» که با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌ اند.
مازیار میری
منوچهر محمدی
حامد محمدی
سعید انصاری