پوستر فیلم  رهایی

رهایی

محصولایران
سریال «رهایی» داستان گروگان‌ گیرانی است که خیلی سریع اقدام به گروگان‌ گیری می‌ کنند تا به خواسته‌ های خودشان از طریق گروگان‌ ها برسند. ولی شرایط برای آن‌ ها آن‌ طور که می‌ خواهند پیش نمی‌ رود و با ورود یگان ویژه پلیس (نوپو) ماجرا ها و اتفاقاتی دیگر برایشان رقم می خورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
مسعود تکاور
محمدرضا شفیعی
مهدی جودی