پوستر فیلم  دریا نزدیک است

دریا نزدیک است

محصولایران
مینی سریال «دریا نزدیک است» درباره شخصی به نام «علی» است. او از بیمارانی که در حال احتضار هستند و فرصتی برای زندگی ندارند مراقبت می کند. هدفش تامین مخارج زندگی برای خانواده اش است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
علی مهدی پور
فرزین مهدی پور