پوستر فیلم  گریز

گریز

محصولایران
فیلم «گریز» درباره اختلاف و جدال بین دو گروه از قاچاقچیان مواد مخدر است. این درگیری زمانی آغاز می شود که به پاسگاه مرزی اطلاع داده می‌ شود، محموله‌ ای از مواد مخدر در حال عبور از مرکز کشور است.
ناصر مهدی پور
شعبانعلی اسلامی
شهرام امامی
فرید شب خیز
حسین زندباف