پوستر فیلم  نابود کننده

نابود کننده

فیلم «نابود کننده» یا «حذف کننده ها» درباره یک مامور سابق فدرال است. زمانی که خانه او در لندن مورد هجوم عده ای قرار می گیرد، برنامه محافظت از شاهد را ترک کرده و خود را نشان می دهد. پس از بررسی شواهد، او متوجه می شود خطرناک ترین قاتل اروپا به دنبالش است.
فیلم‌های پیشنهادی
James Nunn
Claude Foisy
Paul Harb