پوستر فیلم  جی ال 50

جی ال 50

محصولهند
سریال «جی ال 50» داستان هواپیمایی است که به تازگی سقوط کرده اما همین هواپیما 35 سال پیش مفقود شده بود و «شانتانو» افسر اداره مرکزی تحقیقات CBI برای تحقیق در این مورد فراخوانده شده است. در ابتدا، CBI مشکوک است که هواپیمای سقوط کرده ربوده شده، اما تحقیقاتی او را با یک استاد فیزیک کوانتومی، که ممکن است کلید کشف این راز را داشته باشد، در تماس قرار می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Shailender Vyas
Shailender Vyas
Aseem Trivedi