پوستر فیلم  ببر خیزان، اژدهای پنهان ۲: سرنوشت سبز

ببر خیزان، اژدهای پنهان ۲: سرنوشت سبز

فیلم «ببر خیزان، اژدهای پنهان ۲: سرنوشت سبز» داستان «یو شو لین»، جنگجویی مشهور است که برای محافظت از شمشیر سرنوشت سبز افسانه ای باز می گردد تا آن را از دست جنگ سالار شرور «هادس دای» دور نگه دارد. یک شمشیر زن مرموز جوان و قهرمان همراه با گروهی متفاوت از جنگجویان که هنوز به راه آهنین افتخار می کنند و اعتقاد دارند، نیز به کمک «شو لین» می آیند.
فیلم‌های پیشنهادی
Woo-Ping Yuen
Peter BergCharlie Nguyen Kim
John Fusco
shigeru umebayashi
Jeff Betancourt