پوستر فیلم  چسب زخم

چسب زخم

محصولایران
سریال «چسب زخم» داستان زنی به نام «هما» است که به عنوان کمک بهیار در بیمارستانی مشفغول به کار است. زندگی او طی اتفاقی دستخوش تغییرات قرار می گیرد که مجبور می شود به عنوان خدمتکار در یک شرکت خدماتی مشغول به کار شود. او در هر قسمت در خانه ای فعالیت می کند که او را وارد چالش های گوناگون می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر