پوستر فیلم  شور زندگی

شور زندگی

محصولایران
فیلم «شور زندگی» داستان زندگی دختری به نام «نیاز» است که با پدرش زندگی می‌ کند و مادرش برای تحصیل به خارج از کشور رفته و پس از سال ها به وطن باز می گردد. اما نیاز قبل از دیدن مادرش دچار سانحه ای شده که مسیر داستان را تغییر می دهد.
فریال بهزاد
غلامرضا آزادی