پوستر فیلم  کشور من: عصر جدید

کشور من: عصر جدید

سریال «کشور من: عصر جدید» مربوط به اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان است، وقتی دو دوست به خاطر اختلاف نظر درباره کشورشان با هم دشمن می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Jin Won Kim
Jin Won KimPark Woo-lam
Chae Seung-dae