پوستر فیلم  جزیره دانش

جزیره دانش

محصولایران
برنامه ترکیبی «جزیره دانش» عنوان سریال آموزشی است با هدف ترویج و نهادینه کردن روحیه پژوهش در کودکان ایرانی که شامل بخش های مختلفی است و در هر قسمت از آن آزمایش های علمی توسط «ناخدا» و «ملوان» انجام می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
بازیگران سریال جزیره دانش