پوستر فیلم  فوق سری

فوق سری

محصولایران
سریال «فوق سری» داستان «ناصر افراشته» است که با تغییر چهره، خود را شبیه سرهنگ «نصرالهی» معاون اداره مبارزه با مواد مخدر می کند و به کلاهبرداری مشغول می شود. درادامه با تصادف و مراجعه وی به بیمارستان، پلیس متوجه کلاهبرداری می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر