پوستر فیلم  تونل

تونل

فیلم «تونل» درباره مردی است که در حال برگشت به خانه است او وارد تونلی می شود که به علت ساخت ضعیف آن سست شده است. ناگهان تونل فرو می ریزد.
فیلم‌های پیشنهادی
Seong-hun Kim
Lee Taek-Dong
Seong-hun Kim
Vitek Kral
Changju Kim