پوستر فیلم  از یادها رفته

از یادها رفته

محصولایران
سریال «از یادها رفته» داستانی تاریخی متعلق به دهه ۲۰ محسوب می شود. زندگی دختری به نام «مهربانو» است که پس از بازگشت به وطن به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب و رسوم دچار بحران می شود ولی با کشف حقیقت سنت ها و رفتار‌ها به آرامش دست می یابد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر