پوستر فیلم  آنشرلی در گرین گیبلز: ستاره های خوب

آنشرلی در گرین گیبلز: ستاره های خوب

محصولکانادا
فیلم «آنشرلی در گرین گیبلز: ستاره های خوب» داستان «آنه شرلی» دختر نوجوان مو قرمزی است که متوجه می شود زندگی جدیدش در اونلی چندان ساده نیست و در تعامل ارتباطی با ماریلا و متیو، دوستانش و انسان های دیگر با مشکلاتی روبرو می شود. او سعی می کند با روحیه مصمم و امید و پشتکار و مهربانی های ساده اش، سختی های این مرحله از زندگی را پشت سر بگذراند.
John Kent Harrison
Jim Corston
John Kent Harrison
Lawrence Shragge