پوستر فیلم  پراوین تامبه کیست؟

پراوین تامبه کیست؟

محصولهند
فیلم «پراوین تامبه کیست؟» داستان واقعی از یک بازیکن کریکت و همچنین انسانی بی ادعا با قلبی بزرگ است که با صبر و استقامت و انعطاف، اولین بازی خود در لیگ برتر کریکت هند را در سن ۴۱ سالگی بدون هیچ تجربه بازی در تیم های درجه یک آغاز کرد. او با رویاهایی در چشمانش و سرسختی خستگی ناپذیر برای اثبات عشق خود به ورزش الگویی برای تمام افراد کم توان شد.
فیلم‌های پیشنهادی
Jayprad Desai
Shital BhatiaSudip Tewari
Anurag Saikia
Gorakshnath Khande