ایمنی
بستن
پوستر فیلم  ایمنی

ایمنی

محصولآمریکا
فیلم «ایمنی» درباره فوتبالیستی به نام «ری ری مک‌ التربی» است که تازه وارد دانشگاه «کلمسون» شده است. او در زندگی اش دچار ناپایداری می شود و مجبور می شود برادر کوچکترش را بطور پنهانی وارد دانشگاه کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Reginald Hudlin
Gordon Gray
Marcus Miller
Terel Gibson