پوستر فیلم  تگرگ و آفتاب

تگرگ و آفتاب

محصولایران
فیلم «تگرگ و آفتاب» به کارگردانی و نویسندگی و تهیه کنندگی «رضا کریمی» درباره رزمنده جوانی به نام «یحیی» است که برای یک مرخصی چند روزه به شهر آمده اما ناخواسته در موقعیتی خاص قرار می‌گیرد و مردد می‌ شود که در شهر بماند یا دوباره به منطقه جنگی برگردد.
رضا کریمی
رضا کریمی
رضا کریمی
مهدی جودی