پوستر فیلم  شیدا

شیدا

محصولایران
فیلم «شیدا» داستان فردی به نام «فرهاد» است. او در جنگ مجروح می ‌شود و بینایی ‌اش را از دست می‌ دهد و به بیمارستانی صحرایی منتقل شده که در آن پرستاری به نام «شیدا» وجود دارد. مراقبت های «شیدا» از «فرهاد» به مرور زمان باعث به وجود آمدن اتفاقاتی بین آن ها می شود.
کمال تبریزی
رضا مقصودی
بابک بیات
حسین زندباف