پوستر فیلم  کلبه عموپورنگ

کلبه عموپورنگ

محصولایران
برنامه «کلبه عموپورنگ» ماجراهای «عمو پورنگ» است که در هر برنامه لباس محلی یکی از اقوام ایرانی را به تن دارد. او برای فرار از شلوغی و آلودگی هوای شهر، از محل سکونت خود به مزرعه یکی از دوستانش به نام «مرد کهن» نقل مکان کرده است تا در آن جا به آرامش روحی و ذهنی برسد. قصه هایی در دل این مزرعه با حیوانات گوناگون اتفاق می افتد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر