پوستر فیلم  چل پله زیرزمین

چل پله زیرزمین

محصولایران
انیمیشن «چل پله زیرزمین» دارای هشت شخصیت «کوشا»، «دکتر تور»، «گردوله»، «بادکنک»، «خرخف»، «زیپی»، «کُلَنجَک»، «انگول» است که هر قسمت هر کدام از این شخصیت ها، قصه‌ های متفاوتی دارند. در این داستان «کوشا» مأمور به برگرداندن موجودات منقرض شده به زندگی می شود. او در آزمایشگاه دکتر تور، در عمق کویر دنبال پیدا کردن راهی برای زندگی دوباره آن ها به روی زمین است.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر
علیرضا طاهری
علیرضا طاهری
وحید عباسی
سالار ترازی